od 1 stycznia 2023r nowy cennik opłat

Na podstawie uchwały RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY NR LVI/405/2022  z dnia 28 listopada 2022r

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży wprowadza z dniem 1 stycznia 2023r nowy cennik opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Chodzieży.

1) Kursy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży:

a) Bilety jednorazowe:

  – bilet jednorazowy normalny    – 3,80 zł  

  – bilet jednorazowy ulgowy        – 1,90 zł

b) Bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkich liniach w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży:

  – bilet miesięczny normalny  – 106,00 zł

  – bilet miesięczny ulgowy      – 53,00 zł

c) Bilety pozostałe:

  – bilet normalny 15-dniowy   – 54,00 zł

  – bilet ulgowy 15-dniowy       – 27,00 zł

2) Kursy rozpoczynające i kończące swój bieg na terenie Gminy Chodzież:

a) Bilety jednorazowe:

  – bilet jednorazowy normalny    – 4,40 zł

  –  bilet jednorazowy ulgowy       – 2,20 zł

 b) Bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkich liniach:

   – bilet miesięczny normalny  – 120,00 zł

   – bilet miesięczny ulgowy      –  60,00 zł

c) Bilety pozostałe:

     – bilet normalny 15-dniowy  – 62,00 zł 

     – bilet ulgowy 15-dniowy      – 31,00 zł 

Comments are Closed