Od 1 kwietnia nowy cennik opłat

Na podstawie uchwały RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY  z dnia 24 lutego 2020r

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży

wprowadza z dniem 1 kwietnia 2020r nowy cennik opłat

za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

1) Kursy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży:

  1. a) Bilety jednorazowe:

  – bilet jednorazowy normalny    – 3,00 zł

  – bilet jednorazowy ulgowy        – 1,50 zł

  1. b) Bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkich liniach w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży:

  – bilet miesięczny normalny  – 84,00 zł

  – bilet miesięczny ulgowy      – 42,00 zł

  1. c) Bilety pozostałe:

  – bilet normalny 15-dniowy   – 44,00 zł

  – bilet ulgowy 15-dniowy       – 22,00 zł

2) Kursy rozpoczynające lub kończące swój bieg na terenie Gminy Chodzież:

  1. a) Bilety jednorazowe:

  – bilet jednorazowy normalny    – 3,60 zł

  –  bilet jednorazowy ulgowy       – 1,80 zł

  1. b) Bilety miesięczne imienne o nieograniczonej ilości przejazdów ważne na wszystkich liniach:

   – bilet miesięczny normalny  – 98,00 zł

   – bilet miesięczny ulgowy      – 49,00 zł

  1. c) Bilety pozostałe:

     – bilet normalny 15-dniowy  – 50,00 zł

     – bilet ulgowy 15-dniowy      – 25,00 zł

3) Kursy do Podanina „EUROPOL”

  – bilet jednorazowy normalny    – 3,00 zł

  –  bilet miesięczny normalny       – 90,00 zł

 –  bilet 15 dniowy  normalny          – 50,00 zł

 

 
Comments are Closed