kontakt

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież
tel. +48 67 28 10 183        e-mail: mzk@mzk.chodziez.pl

  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS: 0000159579

Wysokość kapitału zakładowego: 3.226.500,-zł

NIP 764-20-24-253
REGON 570347966

Wszystkie pytania związane z wynajmem naszych autobusów prosimy kierować na adres:

dyspozytor@mzk.chodziez.pl