KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW MZK SP. Z O.O. W CHODZIEŻY W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) MZK Sp. z o.o. w Chodzieży zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:
1) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży – siedziba 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3, numer wpisu do KRS: 0000159579, numer REGON: 570347966, numer NIP: 764-20-24-253 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów i ich obsługą, sprzedażą, wystawianiem imiennych biletów okresowych, kontroli osób korzystających z przejazdu taborem MZK Sp. z o.o. w Chodzieży w okolicznościach naruszających przepisy ustawy Prawo przewozowe oraz postanowienia „Regulaminu przewozów”, obsługą operacji gospodarczych (w tym wystawianiem faktur), utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zamówień, wniosków, próśb i reklamacji.
2) MZK Sp. z o.o. w Chodzieży przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
• w celach wynikających z postanowień zawartych umów, w tym zawierania i realizowania umów oraz dokumentowania obsługi klientów i kontrahentów korzystających z ofert MZK Sp. z o.o. w Chodzieży w zakresie przejazdów taborem komunikacji miejskiej, wynajmu autokarów, wynajmu roweru miejskiego, mechaniki pojazdowej, serwisu ogumienia oraz zlecania usług reklamowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
• w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);
• w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu marketingu usług własnych MZK Sp. z o.o. w Chodzieży oraz promowania działalności Spółki, jej usług i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z naszą Spółką umowami oraz potencjalnych klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);
• w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami w sprawach realizacji i obsługi ich wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Comments are Closed