INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Z dniem 25 maja 2018 roku w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę pełni Pan Witold Rygiel.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z IOD:
• telefonicznie: (67) 28 10 183
• drogą elektroniczną: mzk@mzk.chodziez.pl
• osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży
Comments are Closed