cennik biletów

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży
Nr LI/385/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chodzieży wprowadza
cennik opłat
za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Chodzieży.

Ceny biletów jednorazowych

a) kursy w granicach administracyjnych miasta Chodzieży
- bilet jednorazowy ulgowy 1,30 zł
- bilet jednorazowy normalny 2,60 zł
b) kursy poza granicami administracyjnymi miasta II- strefa
- bilet jednorazowy ulgowy 1,60 zł
- bilet jednorazowy normalny 3,20 zł

 

Ceny biletów miesięcznych

a) kursy w granicach administracyjnych miasta Chodzieży
- bilet miesięczny ulgowy 38,00 zł
- bilet miesięczny normalny 76,00 zł
- bilet miesięczny na ul. Kasprzaka ( linia nr 5 ) 37,00 zł
- bilet ulgowy 15 – dniowy 19,00 zł
- bilet normalny 15 – dniowy 38,00 zł
b) kursy poza granicami administracyjnymi miasta II- strefa
- bilet miesięczny ulgowy 43,00 zł
- bilet miesięczny normalny 86,00 zł
- bilet ulgowy 15 – dniowy 22,00 zł
- bilet normalny 15 – dniowy 44,00 zł

 

Inne opłaty

1.

W dniu 1 listopada każdego roku oraz każdorazowo w dniu wyborów parlamentarnych , prezydenckich , samorządowych do Parlamentu Europejskiego i referendów przewozy środkami komunikacji miejskiej są bezpłatne.

2. Opłatę za przewóz 1 szt. bagażu o wymiarach powyżej 60 x 40 x 20 cm, wózków dziecięcych nie składanych, roweru, nart, sanek lub psa ustala się w wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz jednej osoby na całej linii.
3. Opłatę za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi lub przejazdu bezpłatnego ustala się w wysokości 50-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego.

 

Zarząd MZK Sp. z o.o. w Chodzieży