cennik biletów

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży
Nr LVI / 405 /2022 z dnia 28 listopada 2022 r.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chodzieży wprowadza
cennik opłat
za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Chodzieży.

Ceny biletów jednorazowych

a) Kursy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
bilet jednorazowy ulgowy 1,90 zł
bilet jednorazowy normalny 3,80 zł
b) Kursy  rozpoczynające i  kończące swój  bieg  na  terenie  Gminy  Chodzież
bilet jednorazowy ulgowy 2,20 zł
bilet jednorazowy normalny 4,40 zł

Ceny biletów miesięcznych

a) Kursy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
bilet miesięczny ulgowy 53,00 zł
bilet miesięczny normalny 106,00 zł
bilet ulgowy 15 – dniowy 27,00 zł
bilet normalny 15 – dniowy 54,00 zł
b) Kursy  rozpoczynające i  kończące swój  bieg  na  terenie  Gminy  Chodzież
bilet miesięczny ulgowy 60,00 zł
bilet miesięczny normalny 120,00 zł
bilet ulgowy 15 – dniowy 31,00 zł
bilet normalny 15 – dniowy 62,00 zł

Inne opłaty

1.

W dniu 1 listopada każdego roku oraz każdorazowo w dniu wyborów parlamentarnych , prezydenckich , samorządowych do Parlamentu Europejskiego i referendów przewozy środkami komunikacji miejskiej są bezpłatne.

2. Opłatę za przewóz 1 szt. bagażu o wymiarach powyżej 60 x 40 x 20 cm, wózków dziecięcych nie składanych, roweru, nart, sanek lub psa ustala się w wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz jednej osoby na całej linii.
3. Opłatę za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi lub przejazdu bezpłatnego ustala się w wysokości 50-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego.

Zarząd MZK Sp. z o.o. w Chodzieży