cennik biletów

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży
Nr XX / 152 /2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chodzieży wprowadza
cennik opłat
za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Chodzieży.

Ceny biletów jednorazowych

a) Kursy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
- bilet jednorazowy ulgowy 1,50 zł
- bilet jednorazowy normalny 3,00 zł
b) Kursy  rozpoczynające lub  kończące swój  bieg  na  terenie  Gminy  Chodzież
- bilet jednorazowy ulgowy 1,80 zł
- bilet jednorazowy normalny 3,60 zł

 

Ceny biletów miesięcznych

a) Kursy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
- bilet miesięczny ulgowy 42,00 zł
- bilet miesięczny normalny 84,00 zł
 
- bilet ulgowy 15 – dniowy 22,00 zł
- bilet normalny 15 – dniowy 44,00 zł
b) Kursy  rozpoczynające lub  kończące swój  bieg  na  terenie  Gminy  Chodzież
- bilet miesięczny ulgowy 49,00 zł
- bilet miesięczny normalny 98,00 zł
- bilet ulgowy 15 – dniowy 25,00 zł
- bilet normalny 15 – dniowy 50,00 zł

 

Inne opłaty

1.

W dniu 1 listopada każdego roku oraz każdorazowo w dniu wyborów parlamentarnych , prezydenckich , samorządowych do Parlamentu Europejskiego i referendów przewozy środkami komunikacji miejskiej są bezpłatne.

2. Opłatę za przewóz 1 szt. bagażu o wymiarach powyżej 60 x 40 x 20 cm, wózków dziecięcych nie składanych, roweru, nart, sanek lub psa ustala się w wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz jednej osoby na całej linii.
3. Opłatę za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi lub przejazdu bezpłatnego ustala się w wysokości 50-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego.

 

Zarząd MZK Sp. z o.o. w Chodzieży