cennik biletów

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży
Nr XL / 298 /2021 z dnia 25 października 2021 r.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chodzieży wprowadza
cennik opłat
za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Chodzieży.

Ceny biletów jednorazowych

a) Kursy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
bilet jednorazowy ulgowy 1,70 zł
bilet jednorazowy normalny 3,40 zł
b) Kursy  rozpoczynające i  kończące swój  bieg  na  terenie  Gminy  Chodzież
bilet jednorazowy ulgowy 2,00 zł
bilet jednorazowy normalny 4,00 zł

Ceny biletów miesięcznych

a) Kursy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
bilet miesięczny ulgowy 47,00 zł
bilet miesięczny normalny 94,00 zł
bilet ulgowy 15 – dniowy 24,00 zł
bilet normalny 15 – dniowy 48,00 zł
b) Kursy  rozpoczynające i  kończące swój  bieg  na  terenie  Gminy  Chodzież
bilet miesięczny ulgowy 54,00 zł
bilet miesięczny normalny 108,00 zł
bilet ulgowy 15 – dniowy 28,00 zł
bilet normalny 15 – dniowy 56,00 zł

Inne opłaty

1.

W dniu 1 listopada każdego roku oraz każdorazowo w dniu wyborów parlamentarnych , prezydenckich , samorządowych do Parlamentu Europejskiego i referendów przewozy środkami komunikacji miejskiej są bezpłatne.

2. Opłatę za przewóz 1 szt. bagażu o wymiarach powyżej 60 x 40 x 20 cm, wózków dziecięcych nie składanych, roweru, nart, sanek lub psa ustala się w wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz jednej osoby na całej linii.
3. Opłatę za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi lub przejazdu bezpłatnego ustala się w wysokości 50-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego.

Zarząd MZK Sp. z o.o. w Chodzieży