cennik biletów

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży
Nr XX / 152 /2020 z dnia 24 lutego 2020 r.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chodzieży wprowadza
cennik opłat
za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Chodzieży.

Ceny biletów jednorazowych

a) Kursy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
bilet jednorazowy ulgowy 1,50 zł
bilet jednorazowy normalny 3,00 zł
b) Kursy  rozpoczynające lub  kończące swój  bieg  na  terenie  Gminy  Chodzież
bilet jednorazowy ulgowy 1,80 zł
bilet jednorazowy normalny 3,60 zł

 

Ceny biletów miesięcznych

a) Kursy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
bilet miesięczny ulgowy 42,00 zł
bilet miesięczny normalny 84,00 zł
 
bilet ulgowy 15 – dniowy 22,00 zł
bilet normalny 15 – dniowy 44,00 zł
b) Kursy  rozpoczynające lub  kończące swój  bieg  na  terenie  Gminy  Chodzież
bilet miesięczny ulgowy 49,00 zł
bilet miesięczny normalny 98,00 zł
bilet ulgowy 15 – dniowy 25,00 zł
bilet normalny 15 – dniowy 50,00 zł

 

Inne opłaty

1.

W dniu 1 listopada każdego roku oraz każdorazowo w dniu wyborów parlamentarnych , prezydenckich , samorządowych do Parlamentu Europejskiego i referendów przewozy środkami komunikacji miejskiej są bezpłatne.

2. Opłatę za przewóz 1 szt. bagażu o wymiarach powyżej 60 x 40 x 20 cm, wózków dziecięcych nie składanych, roweru, nart, sanek lub psa ustala się w wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz jednej osoby na całej linii.
3. Opłatę za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi lub przejazdu bezpłatnego ustala się w wysokości 50-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego.

 

Zarząd MZK Sp. z o.o. w Chodzieży