bilety ulgowe

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży
nr LI/385/2018 z dnia 23.04.2018 r.
do ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Chodzieży
uprawnieni są:

L.p.

Osoby upoważnione do ulgowych przejazdów

Podstawa ulgowego przejazdu

1.

Studenci do 26 roku życia

na podstawie ważnej legitymacji studenckiej

2.

Opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością w przejazdach z miejsca zamieszkania i pobytu , do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, zakładu opieki zdrowotnej, warsztatów terapii zajęciowej i z powrotem

na podstawie oświadczenia ustnego

3.

Opiekunowie osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności

na podstawie oświadczenia ustnego

4.

Przewodnik osoby ociemniałej lub niewidomej

na podstawie oświadczenia ustnego

5.

Dzieci w wieku powyżej 4 do 7 lat

na podstawie oświadczenia opiekuna

6.

Osoby które ukończyły 70 lat życia

na podstawie dokumentu stwierdzającego ich tożsamość i wiek

7.

Pracownicy MZK oraz współmałżonkowie

na podstawie zaświadczenia wydanego przez MZK

8.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych

na podstawie ważnej legitymacji szkolnej

9.

Opiekunowie towarzyszący kombatantom zaliczanym do kategorii niezdolnych do samodzielnej egzystencji

na podstawie oświadczenia ustnego

10.

Emeryci i renciści

na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta, rencisty lub innego dokumentu stwierdzającego uprawnienia emerytalne, rentowe