dokumenty

  1. Regulamin przewozów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży
  2. Cennik biletów obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.
  3. Osoby uprawnione do biletów bezpłatnych
  4. Osoby uprawnione do biletów ulgowych