Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży

Naszą misją, a zarazem priorytetowym zadaniem, jest świadczenie usług przewozowych zorientowanych na jak najlepsze zrealizowanie zleconych przez Klienta rozkładów jazdy przy jednoczesnej poprawie efektywności i jakości świadczonych usług.<BR> Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na uwadze wpływ na środowisko i dążenie do minimalizacji ich negatywnych oddziaływań.